Tuesday, 8 June 2010

Sabda Indah Rasulullah SAW

05:35

Bantu Dakwah ya- Dari Abu Hurairah R.A. berkata : Nabi Saw bersabda : “Biarkanlah selama aku membiarkan kamu dalam kebebasanmu. Maka sesungguhnya penyebab kebinasaan umat terdahulu sebelummu adalah karena mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku mencegahmu dari suatu perkara tinggalkanlah perkara itu dan jika aku perintahkan sesuatu perkara, kerjakanlah sekuat tenagamu,” (Bukhari Muslim)

- Dari Abu Hurairah R.A berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka (Bukhari-Muslim).

- Dari Utsmas bin Affan R.A berkata, “Adalah Nabi Saw apabila selesai menguburkan mayyit beliau berdiri lalu bersabda, “Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang di tanya.” (HR. Bukhari Dawud).

- Rasulullah Saw bersabda : bila Allah membenci seorang hamba, dia menyeru para penghuni Allah adalah bila membencinya dan kebencian itu merambat ke bumi (Muslim).

- Rasulullah Saw bersabda : bila malaikat Allah dapati mejelis zikir, ia duduk bersama, kelilingi dengan sayapnya hingga menutupi sampai ke langit (Muslim)

- Barangsiapa menuntut ilmu yang biasanya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, tiba-tiba ia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan harta benda keduniaan, maka ia tidak akan memperoleh bau harumnya surga pada hari kiamat (Abu Dawud).

- Amal yang paling disenangi oleh Allah, ialah amal yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit (Bukhari Muslim).

- Pekerjaan yang sangat disuka Allah SWT ialah mengerjakan shalat tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu dan Bapak, sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah (Bukhari Muslim).

- Sungguh berbahagialaha bagi orang yang mendapatkan hidayah Islam, dan penghidupannya sederhana dan menerima apa yang ada (Qana’ah). (Turmudzi).

- Rasulullah bersabda : orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat dalah yang Lailaahaillahu dengan ikhlas dari dalam hatinya (Bukhari).

- Rasulullah Saw bersabda : Allah berfirman : Jika hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka akupun akan mengingatnya di dalam diriku (Bukhari Muslim).

- Rasululah Saw bersabda : Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak menerima amal perbuatan tanpa iman (Ath-Thabrani)

- Tiga perkara, barangsiapa terdapat padanya yang tiga perkara itu, terasalah olehnya kemanisan iman.
- Mencintai Allah dan Rasul-Nya, lebih dari mencintai segala yang lain.
- Mencintai seseorang semata-mata karena Allah
- Benci kembali kepada kufur, serupa dengan benci dicampakkanya kedalam api neraka yang bernyala-Nya (Bukhori Muslim)

- Rasul bersabda : Mengapakah seseorang daripadamu tidak keluar ke masjid untuk belajar atau membaca 2 ayat daripada kitab Allah (Al-Qur’an) maka ia lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk, 3 ekor, 4 ekor dimana lebih baik baginya darpada empat dan daripada semua bilangan unta (Riwayat Muslim)

- Rasulullah bersabda yang bermaksud : Allah SWT telah berfirman yang artinya : Sesiapa yang senantiasa sibuk dengan Al-Qur’an dan dzikir mengingatku daripada minta-minta kepadaku maka aku akan anugrahkan perkara yang lebih baik daripada au anugrahkan kepada mereka yang senantiasa menahan kepada itu. Dan kelebihan kalam Allah di atas segala kalam yang lain seperti lebihnya Allah di atas segala Makhluknya (Riwayat Tirmidzi hadis Iman Shahih)

- Setiap Muslim yang memanjatkan doanya kepada Allah dengan bersungguh-sungguh maka akan dikabulkan oleh Allah dalam 4 keadaan yaitu:
- Dikabulkan secara segera
- Dikabulkan setelah melalui masa yang lama
- Dikabulklan diakhirat nanti dengan digandakan pahala
- Atau diampuni dosanya.


- Antara perkara yang menghalang daripada dikabulkan doa seseorang ialah sebagaimana berikut :
- Doa orang yang zalim
- Doa orang yang senantiasa melakukan dosa
- Doa yang yang memutuskan tali persaudaraan
- Doa orang yang dilumuri dengan maksiat
- Doa tanpa sebab yang dilakukan sambil lewat.

- Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan dianugrahkan kepada orang yang berbuat maksiat

0 comments:

Post a Comment